Certificaten en verzekeringen

Bij de werkzaamheden hebben wij een beeld geschetst van de kennis en kunde die wij in huis hebben. Om deze te verwerven hebben we naast werkervaring ook diverse cursussen en opleidingen gevolgd en blijven wij nog steeds bijscholing en cursussen volgen. Daarmee mag u rekenen op actuele kennis en kunde op het gebied van boomonderhoud en groenvoorziening.

Voor zowel u als onze verzekering zijn de benodigde certificaten een vereiste. Daarnaast eisen grote opdrachtgevers en overheidinstanties dat de kennis aantoonbaar is door het bezit van certificaten. Zo zijn wij onder ander in het bezit van het ETW (European Tree Worker) certificaat en het VTA (visual tree assesment) certificaat wat onze kennis en kunde op het gebied van boom onderhoud waarborgt. Deze internationaal erkende certificaten zijn alleen te behalen na een uitgebreide opleiding. Deze wordt afgesloten met een examen wat slechts beperkt geldig is en door bijscholing bijgehouden moet worden.

Overzicht certificaten:

 • Motorkettingzaagcertificaat
 • Zware velling motorkettingzaag
 • Klimmen 1 (basis klimtechniek)
 • Klimmen 2 (uitvoeren diverse werkzaamheden in boom)
 • Klimmen 3 (klimmen met motorketting zaag)
 • Boom veiligheid controleur (VTA) visual tree assesment
 • Basis veiligheid VCA 1 (veiligheid certificaat aannemerij)
 • Veilig werken met hoogwerker
 • BHV (bedrijfshulpverlening)
 • HGA (hulp ge├»soleerde arbeid)
 • Diploma vakbekwaam boomverzorger MBO 3
 • Diploma medewerker bos natuurbeheer MBO 2
 • Motor kettingzagen herhaling cursus ipc
 • Certificaat knotten van bomen
 • Trekker rijbewijs

Verzekeringen

Hoewel wij er van uitgaan dat de werkzaamheden geheel zonder schade zullen plaatsvinden, beschikken wij toch over een aansprakelijkheidsverzekering, zodat u als opdrachtgever niet met schade achterblijft, maar dit ten allen tijden opgelost kan worden.

Erkend leerbedrijf aequor

Wij zijn een eaquor erkend leerbedrijf, zodat er bij ons ook mogelijkheid is om als stageloper of leerling een plek te krijgen om kennis en praktijkervaring op te doen.

Tevens zijn wij lid van een aantal verenigen om onze kennis actueel te houden:

 • lid KPB (kring praktiseren boomverzorgers)
 • lidmaatschap vol BTS (bosbouwschool)